Webová prezentace projektu TAČR (TD010203) - Aplikace Evropské úmluvy o krajině do zásad územního rozvoje     


Dvouletý projekt 01/2012 – 12/2013 podpořený Technologickou agenturou České republiky

Předpokládá vytvoření podkladu pro efektivní věcnou implementaci Evropské úmluvy o krajině číslo 13/2005 Sb. m. s. do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. na úrovni krajů – v zásadách územního rozvoje – formou metodického návodu pro pořizovatele a zhotovitele doplněného pilotní aplikací pro vybraný kraj ČR. Prostřednictvím zásad pro rozhodování obsažených v zásadách územního rozvoje krajů budou nastavena jasná pravidla a kritéria, jejichž aplikace v územních plánech a v územních řízeních zvýší kvalitu a účinnost ochrany a plánování rozvoje krajiny zejména na strategické (regionální, nadmístní) úrovni.

Projekt vyplní metodickou mezeru ve zpracování územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje v Zásadách územního rozvoje. Přispěje tak k věcnému naplnění Evropské úmluvy o krajině, pro jejíž implementaci vytvořil právní rámec nový stavební zákon číslo 183/2006 Sb. Výstupy projektu budou po řádném projednání vydány formou metodické pomůcky jako podkladu pro aktualizace zásad územního rozvoje vypracovávaných každý druhý rok pro kraje ČR.

řešitelský tým Fakulty životního prostředí ČZU v Praze: prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. – odpovědný řešitel, prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. – spoluřešitel, doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. – odborný řešitel, Ing. Daniel Franke, Ph.D., doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D., Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D., Ing. arch. Tomáš Peltan, Ing. Alena Wranová a Ing. Vladimír Zdražil – další řešitelé

Cílem projektu je vytvořit vzor a metodickou pomůcku pro implementaci principů Evropské úmluvy o krajině do zásad územního rozvoje krajů a vytvořit tak podmínky pro zlepšení ochrany a plánování rozvoje krajiny prostřednictvím nástrojů územního plánování.


Výsledky projektu TAČR (TD010203) - Aplikace Evropské úmluvy o krajině do zásad územního rozvoje

V prvním roce projektu byla připravena Pilotní studie pro konkrétní území Karlovarského kraje jako vzorový podklad pro využití při zpracování zásad pro ochranu a rozvoj krajiny v zásadách územního rozvoje.

Výsledky prvního roku projektu jsou uloženy na samostatné stránce  

TD010203V004 Metodická pomůcka pro pořizování a zpracování zásad územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajině –  ke stažení ZDE

Charakteristiky krajin

Charakteristiky vymezených krajin –  ke stažení ZDE

Cílové charakteristiky vymezených krajin –  ke stažení ZDE

Opatření pro dosažení cílových charakteristik –  ke stažení ZDE

TD010203V001 Krajinářské hodnocení území kraje –  ke stažení ZDE

TD010203V002 Stupeň ekologické stability –  ke stažení ZDE


 
TD010203V003 Vyhodnocení krajinného rázu –  ke stažení ZDE

TD010203V005 Krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajině –  ke stažení ZDE